Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra mesta

Orgánmi mesta Púchov sú Mestské zastupiteľstvo a primátor mesta. Mestské zastupiteľstvo mesta Púchov je zastupiteľský zbor mesta zložený z 19 poslancov, zvolených obyvateľmi mesta na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného Mestského zastupiteľstva. Primátor mesta Púchov je predstaveným mesta a najvyšším orgánom mesta, ktorého volia obyvatelia mesta na 4 roky.

Mestské zastupiteľstvo v Púchove zriaďuje tieto svoje orgány:

 1. Mestskú radu v počte 5 členov
 2. Komisie Mestského zastupiteľstva v počte 9, a to:
 • Ekonomická komisia
 • Komisia výstavby, životného prostredia a územného plánovania
 • Komisia grantových a dotačných projektov
 • Komisia dopravy a služieb
 • Komisia bytovej politiky
 • Komisia vzdelávania, kultúry, sociálneho zabezpečenia a mládeže
 • Komisia športu
 • Komisia ochrany verejného poriadku
 • Komisia na ochranu verejného záujmu

 

Organizačná štruktúra Mestského úradu v Púchove:

 • primátor mesta
 • zástupca primátora
 • sekretariát primátora mesta
 • hlavný kontrolór a útvar hlavného kontrolóra
 • prednosta úradu
 • oddelenie organizačné a vnútornej správy
 • oddelenie školstva a sociálnych vecí
 • oddelenie výstavby a životného prostredia
 • oddelenie dopravy a služieb
 • ekonomické oddelenie

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór mesta Púchov, ktorého volí MsZ v Púchove.


 
ÚvodÚvodná stránka