Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Neplnoletý snúbenec

Neplnoletý snúbenec

Žiadosť o uzavretie manželstva 

Štátny občan SR predkladá žiadosť na uzavretie manželstva príslušnému matričnému úradu podľa trvalého pobytu, žiadosti na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi sa podávajú na matričnom úrade príslušnom podľa sídla kostola (kde bude vykonaný obrad).

 

Tlačivo

  • formulár je k dispozícii v listinnej podobe na matričnom úrade

 

Doklady a dokumenty potrebné pre vybavenie

Snúbenci predkladajú najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva:

a) rodné listy - originály (osvedčené fotokópie)
b) doklad o štátnom občianstve
c) potvrdenie o pobyte
d) doklad o rodnom čísle
d) doklad, ktorým možno preukázať totožnosť
f) právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo

Doklad uvedený v písm. b), c), d), e) možno nahradiť predložením platného občianskeho preukazu alebo preukázaním svojej elektronickej identity občianskym preukazom s elektronickým čipom.

 

Poplatky

  • správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení

 

Kontakt

Eva Drahniaková
e-mail: eva.drahniakova@puchov.sk
Ing. Jana Savarová
e-mail: jana.savarova@puchov.sk

tel.: +421 42 465 08 88

 

Právne predpisy

  • zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v platnom znení
  • vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 302/1994 Z.z. v platnom znení
  • zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine v platnom znení

 

Platné znenie zákonov môžete nájsť na www.slov-lex.sk


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka