Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mestské časti

Územie mesta Púchov tvorí súbor katastrálnych území jednotlivých častí:

Púchov
Horné Kočkovce
Hoština
Hrabovka
Ihrište
Nosice
Vieska Bezdedov

 

Mesto sa člení na mestské časti:

Pod Lachovcom
Sedlište
Námestie
Centrum
Staré mesto
Sídlisko pri Makyte
Horné Kočkovce
Kolonka
Vršok
Nové Nosice
Nosice
Hrabovka
Vieska Bezdedov
Ihrište
Hoština
 

Výbory mestských častí:

Volebný obvod č. 1 = Výbor č. 1: Pod Lachovcom

 • Ulice: Pod Lachovcom, J. Kráľa, Sládkovičova, Podjavorinskej, Kuzmányho, Vodárska, Hoštínska, Za cintorínom, Komenského č.s. 637, 638, 643, 646, 647, 648, 649, 650, 652, 653, 655, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 669, 670, 671, 672, 1294, 1114, 1651, 1652, 1961

Volebný obvod č. 2 = Výbor č. 2: Sedlište

 • Ulice: Chmelinec č.s. 1413, 1416, 1417, 1418; Okružná č.s. 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1923
 • Bytový dom č.s.6000, 6001
 • Ulice: Okružná č.s. 1427, 1428, 1429, 1441, 1442, 1443; Mládežnícka č.s. 1430, 1431, 1434, 1435; Nimnická cesta, Samoty č.s. 1229, 1230, 1952, 1062, 1072, 1798, 1782; Dvory, Zábreh, Pod Zábrehom, Potôčky

Volebný obvod č. 3 = Výbor č. 3: Námestie

 • Ulice: Námestie slobody č.s. 1403, 1404, 1407, 1408, 1618, 1621, 1622, 1624, 1656, 1875, 1900; Komenského č.s. 1625, 1626, 1627

Volebný obvod č. 4 = Výbor č. 4: Centrum - staré mesto

 • Ulice: Námestie slobody č.s. 562, 563, 1405, 1406, 1618, 1657; Moyzesova č.s. 1744, 1866, 1867, 1909; Mudroňova č.s. 542, 552, 556, 1666, 1667
 • Ulice: F. Urbánka, Nábrežie slobody, Hollého, Royova č.s.770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 780, 781, 782, 796, 1905; Štefánikova č.s. 812; Moravská č.s. 684, 1631, 1632, 1634, 1635, 1636, 1668, 1864, 1866, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 4404; Požiarna č.s. 1637
 • Ulice: Royova č.s. 783, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 1075, 1319; Moravská č.s. 1628, 1629, 1630; Komenského č.s. 651, 1630, 1642, 1643; Štefánikova č.s. 1638, 1641, 828; Požiarna č.s. 784, 794, 1048, 1245, 1638, 1640, 1644

Volebný obvod č. 5 = Výbor č. 5: Sídlisko za domom kultúry

 • Ulice: Komenského č.s. 827; Štefánikova č.s. 810,813, 818, 821, 822, 827, 870; 1. mája č.s. 870, 871, 873, 876, 877, 878; Obrancov mieru č.s. 877, 1150, 1151, 1152, 1157; Požiarna č.s. 824, 825
 • Ulice: Obr. mieru č.s. 1085, 1086, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1154, 1155, 1156; Pribinova č.s.1639, Rastislavova č.s. 1165

Volebný obvod č. 6 = Výbor č. 6: Sídlisko pri Makyte a Hrabovka

 • Ulice: Mojmírova č.s. 1162, 1163; Rastislavova č.s. 1164, 1166, 1167; Pribinova č.s. 1169, 1170, 1171, 1172, 1173; Gorazdova
 • Ulice: 1. mája č.s. 880, 883, 885, 886, 887, 888, 889, 898, 899, 901, 903, 937, 939, 1159, 1160, 1264, 1490, 1888; Mojmírova č.s. 1161, Vsetínska č.s.1217, 1218, 1219, 1332, 1913, Svätoplukova, Športovcov, Streženická cesta, miestna časť Hrabovka

Volebný obvod č. 7 = Výbor č. 7: Horné Kočkovce, Kolonka, Vŕšok

 • Ulice: Železničná, Spojová, Továrenská, Vajanského, T. Vansovej, Štúrova, Kukučínova, Jesenského, F. Hečku, Jilemnického, Slovanská, Lichardova, Školská, Hurbanova
 • Ulice: Trenčianska, Vŕšok, Kpt. Jaroša, J. Smreka, I. Krasku

Volebný obvod č. 8 = Výbor č. 8: Nosice, Nové Nosice, Záskalie, Cérov

 • Ulice: Novonosická, Sadová, Ružová, Záskalie, Záhradná, Astrová , Tulipánová, Kvetinová
 • miestna časť Nosice

Volebný obvod č. 9 = Výbor č. 9: Vieska, Ihrište a Hoština

 • Ulice: Vsetínska č.s.1026, 1027, 1030, 1098, 1333, 1335, 1354, 1355, 701, 697, 1293; Samoty č.s. 1028, 1029
 • miestna časť Vieska-Bezdedov
 • miestna časť Ihrište
 • miestna časť Hoština

 

PRIHLÁŠKA remeselníkov na Mikulášsky jarmok 2019

webygroup
ÚvodÚvodná stránka