Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mestská rada

Úloha MsR v samospráve

Mestská rada je iniciatívnym, výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a zároveň i poradným orgánom primátora mesta. Mestská rada bola zriadená mestským zastupiteľstvom, ktoré do nej zvolilo 5 členov. Schádza sa pravidelne najmenej jedenkrát za tri mesiace. Plní úlohy vymedzené kompetenciami, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo. činnosť mestskej rady sa riadi Rokovacím poriadkom MsR.

 
Mestská rada najmä:

a) organizuje spoločne s primátorom prípravu zasadnutí a materiálov MsZ,
b) prijíma rozhodnutia a plní úlohy na základe svojich kompetencii alebo na základe postúpenia rozhodnutia od MsZ,
c) zaoberá sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi sa majetku mesta, daní a poplatkov, fondov, rozpočtu a podáva o nich návrhy MsZ a primátorovi,
d) zaoberá sa vecami týkajúcimi sa života v meste a svoje stanoviská podáva MsZ a primátorovi,
e) organizuje a zjednocuje činnosť komisií MsZ.
f) pre účely vyhodnotenia pripomienok podaných k návrhu nariadenia v zmysle zákona o obecnom zriadení, podľa ods. 8.8., vykonáva činnosť ako komisia MsZ


 

PRIHLÁŠKA remeselníkov na Mikulášsky jarmok 2019

webygroup
ÚvodÚvodná stránka