Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Materské školy

Predškolská výchova zohráva mimoriadne dôležitú úlohu pri formovaní osobnosti dieťaťa. Súčasne zapája dieťa i rodinu do sociálnych štruktúr spoločnosti už v ranom detstve. Realizuje sa v materských školách, predstavuje rovnocennú súčasť výchovno-vzdelávacej sústavy a zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku. V meste Púchov je prevádzkovaných 8 materských škôl, z toho jedna materská škola je súkromná.

 

Materská škola Chmelinec

MŠ Chmelinec

Materská škola Chmelinec
Chmelinec 1411
020 01 Púchov
riaditeľka: Danka Černičková
tel.: 0908 722 226, 0911 342 204
e-mail: mschmelinecpuchov@centrum.sk

 

Materská škola 1. mája

MŠ 1. mája

Materská škola 1. mája
ul. 1. mája 1348/28
020 01 Púchov
riaditeľka: Jana Kovárová
tel.: +421 42 463 12 02
e-mail: jkovarova123@gmail.com

 

Materská škola Mládežnícka

MŠ Mládežnícka

Materská škola Mládežnícka
Mládežnícka 13
020 01 Púchov
riaditeľka: Daniela Valentínyová
tel.: +421 42 463 28 67
e-mail: daniela.valentinyova@stonline.sk

 

Materská škola Požiarna 1291

MŠ Požiarna 1291

Materská škola Požiarna 1291
Požiarna 1291/26
020 01 Púchov
riaditeľka: Mgr. Jarmila Rolincová
tel.: +421 42 463 19 56
e-mail: poziarna1291@skolkapuchov.sk

 

Materská škola Požiarna 1292

MŠ Požiarna 1292

Materská škola Požiarna 1292
Požiarna 1292/5
020 01 Púchov
riaditeľka: Katarína Tomanová
tel.: +421 42 463 20 51
e-mail: poziarna1292@skolkapuchov.sk

 

Materská Škola Nosice

MŠ Nosice

Materská škola Nosice
Nosice 221
020 01 Púchov
riaditeľka: Tatiana Pavlacová
tel.: +421 42 463 25 51
e-mail: materska.skola.nosice@gmail.com

 

Materská škola Slovanská

MŠ Slovanská

Základná a materská škola Slovanská
Slovanská 23
020 14 Púchov
zástupkyňa riaditeľa pre materskú školu: Dana Kovalová
tel.: +421 42 433 15 87
e-mail: slovanska@skolkapuchov.sk; slovanska23@gmail.com

 

Súkromná materská škola Športovček

Súkromná materská škola Športovček
Svätoplukova 1464
020 01 Púchov
zriaďovateľ: Sports & Training Centre, s.r.o.
riaditeľka: Mgr. Andrea Poláčková
tel.: +421 42 299 90 10
e-mail: materskaskola@sportovcek.sk
www.sportovcek.sk

 


 
ÚvodÚvodná stránka