Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kontakty

Kontakty na MsÚ Púchov

 

Mestský úrad Púchov

Štefánikova 821/21
020 18  Púchov
e-mail: msu@puchov.sk
fax: +421 42 465 08 26
tel.: +421 42 465 08 31

Adresa určená na plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám: info@puchov.sk
Schránku je možné používať aj na úradnú komunikáciu.

Elektronickú službu "všeobecné podanie" je možné používať prostredníctvom www.slovensko.sk

Vážení občania, rôzne oddelenia majú rôzne úradné hodiny, venujte tomu prosím pozornosť.

Úradné hodiny na MsÚ Púchov

ÚRADNÉ HODINY MSÚ PÚCHOV

Pondelok

07:30 – 15:30 hod

Utorok

07:30 – 15:30 hod

Streda

07:30 – 17:00 hod

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

07:30 – 14:00 hod

 

ÚRADNÉ HODINY MSÚ PÚCHOV –

pokladňa, podateľňa, matrika

Pondelok

07:30 – 15:15 hod

Utorok

07:30 – 15:15 hod

Streda

07:30 – 16:45 hod

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

07:30 – 13:45 hod


 

 

 

 

 

 

Sekretariát primátora

Božena Sádecká
vedúca sekretariátu
tel.: +421 42 465 08 64
e-mail: sekretariat@puchov.sk

Marián Ondrička
asistent primátorky
tel.: +421 42 465 08 34
e-mail: marian.ondricka@puchov.sk

Mgr. Tatiana Moravcová
poradca primátorky pre média, komunikáciu a marketing
tel.:  +421 903 400 019
e-mail: tatiana.moravcova@puchov.sk

 

Útvar hlavného kontrolóra

Ing. Marta Kavecká
hlavný kontrolór
tel.: +421 42 465 08 42
e-mail: marta.kavecka@puchov.sk

odborný referent kontroly (zatiaľ neobsadená funkcia)

 

Kancelária prednostu

JUDr. Iveta Brindzová
prednostka
tel.: +421 42 465 08 19
e-mail: iveta.brindzova@puchov.sk

Mgr. Juraj Škripec
právnik
tel.: +421 42 465 08 42
e-mail: juraj.skripec@puchov.sk

Ing. Ivana Mikušcová
referent verejného obstarávania a grantových projektov
tel.: +421 42 465 08 36
e-mail: ivana.mikuscova@puchov.sk

Ing. Jana Vondrová
referent grantových projektov
tel.: +421 42 465 08 41
e-mail: jana.vondrova@puchov.sk

Ing. Daniela Drábiková 
referent majetkoprávnej agendy a administratívnych prác
tel.: +421 42 465 08 24
e-mail: daniela.drabikova@puchov.sk

Peter Barančík
správca počítačovej siete/informatik
tel.: +421 42 465 08 40
e-mail: peter.barancik@puchov.sk


Oddelenia mestského úradu


Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Ing. Zuzana Brindzová, PhD.
vedúca oddelenia
tel.: +421 42 465 08 33
e-mail: zuzana.brindzova@puchov.sk

Ing. Jana Savarová
matrikár
tel.: +421 42 465 08 88
e-mail: jana.savarova@puchov.sk

Eva Drahniaková
matrikár
tel.: +421 42 465 08 88
e-mail: eva.drahniakova@puchov.sk

Mariana Krásna
referent hlavnej pokladne
tel.: +421 42 465 08 15
e-mail: mariana.krasna@puchov.sk

Martina Blahová Krásna
referent podateľne a pokladne 
tel.: +421 42 465 08 29
e-mail: martina.blahova@puchov.sk

Andrea Hradňanská
referent evidencie obyvateľov a budov
tel.: +421 42 465 08 22
e-mail: andrea.hradnanska@puchov.sk

Ing. Martin Rosina
referent správy a údržby majetku
tel.: +421 42 465 08 23
e-mail: martin.rosina@puchov.sk

Edita Katríková
referent krízového riadenia a správy registratúry 
tel.: +421 42 465 08 14
e-mail: edita.katrikova@puchov.sk

Emília Palmeová
referent miezd a PAM
tel.: +421 42 465 08 38
e-mail: emilia.palmeova@puchov.sk

Ivana Lysá
referent personalistiky
tel.: +421 42 465 08 38
e-mail: ivana.lysa@puchov.sk

Ing. Martina Horečná
referent a koordinátor aktivačných prác
tel.: +421 42 465 08 25
e-mail: martina.belasova@puchov.sk

Ľubica Okrajková
informátor
tel.: +421 42 465 08 31

Vlasta Ciesarová
upratovačka

Mária Kadlecová
upratovačka

Viera Rusnáková
upratovačka

 

Oddelenie školstva a sociálnych vecí

Mgr. Renáta Holáková
vedúca oddelenia
tel.: +421 42 465 08 27
e-mail: renata.holakova@puchov.sk

Mgr. Viera Češková
odborný referent spoločného školského úradu Púchov
tel.: +421 42 465 08 48
e-mail: viera.ceskova@puchov.sk

Mgr. Ivana Vančová
odborný referent sociálnych vecí a sociálnych služieb
tel.: +421 42 465 08 35
e-mail: ivana.vancova@puchov.sk

Lenka Jamborková
referent sociálnych vecí a sociálnych služieb
tel.: +421 42 465 08 35
e-mail: lenka.jamborkova@puchov.sk

Mgr. Lenka Krásna
referent sociálnych vecí a sociálnych služieb
tel.: +421 42 465 08 49
e-mail: lenka.krasna@puchov.sk

Ing. Janka Harnádková
referent sociálnych vecí a sociálnych služieb
tel.: +421 42 465 08 49
e-mail: janka.harnadkova@puchov.sk

Mgr. Daniela Gabrišová
referent pre kultúru, ZPOZ, správa Župného domu
tel.: +421 42 465 08 43
e-mail: daniela.gabrisova@puchov.sk

Vlasta Kozáková
referent pre financovanie školstva
tel.: +421 42 465 08 43
e-mail: vlasta.kozakova@puchov.sk

 

Ekonomické oddelenie

Ing. Lucia Pružinská
vedúca oddelenia
tel.: +421 42 465 08 65
e-mail: lucia.pruzinska@puchov.sk

Ing. Daniela Pšenková
finančný účtovník
tel.: +421 42 465 08 44
e-mail: daniela.psenkova@puchov.sk

Andrea Nosková
finančný účtovník
tel.: +421 42 465 08 44
e-mail: andrea.noskova@puchov.sk

Ing. Patricia Rumanová
referent vymáhania daňových pohľadávok, evidencie KZ a NZ
tel.: +421 42 465 08 25
e-mail: patricia.rumanova@puchov.sk

Vlasta Derevjaníková
referent miestnych daní – daň z nehnuteľností PO, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje
tel.: +421 42 465 08 21
e-mail: vlasta.derevjanikova@puchov.sk

Bc. Ingrid Belicová
referent miestnych daní – daň z nehnuteľností FO
tel.: +421 42 465 08 21
e-mail: ingrid.belicova@puchov.sk

Janka Cimeráková
referent poplatku za KO
tel.: +421 42 465 08 12
e-mail: janka.cimerakova@puchov.sk

Juraj Gabčo
referent poplatku za KO
tel.: +421 42 465 08 12
e-mail: juraj.gabco@puchov.sk

Eva Záborská
referent majetku
tel.: +421 42 465 08 47
e-mail: eva.zaborska@puchov.sk

Monika Loduhová
finančný účtovník MŠ
tel.: +421 42 465 08 47
e-mail: monika.loduhova@puchov.sk

Iveta Körmendyová
referent fakturácie MŠ
tel.: +421 42 465 08 47
e-mail: iveta.kormendyova@puchov.sk

Ing. Andrea Veselovská
referent rozpočtu
tel.: +421 42 465 08 48
e-mail: andrea.veselovska@puchov.sk

 

Oddelenie výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu

Ing. Miroslav Svorada
vedúci oddelenia
tel.: +421 42 465 08 30
e-mail: miroslav.svorada@puchov.sk

Ing. arch. Daniela Šicová
architekt Mesta Púchov
tel.: +421 42 465 08 28
e-mail: daniela.sicova@puchov.sk

Ing. Jana Zetochová
odborný referent stavebného poriadku, stavebný úrad 
tel.: +421 42 465 08 46
e-mail: jana.zetochova@puchov.sk

Tomáš Kovár
odborný referent stavebného poriadku, stavebný úrad 
tel.: +421 42 465 08 13
e-mail: tomas.kovar@puchov.sk

Ing. Pavol Jakubík
referent pre výkon stavebného dozoru
e-mail: pavol.jakubik@puchov.sk

Ing. Michal Loduha
odborný referent stavebného poriadku
e-mail: michal.loduha@puchov.sk

Mgr. Martina Knížatová
odborný referent životného prostredia
tel.: +421 42 465 08 45
e-mail: martina.knizatova@puchov.sk

Bc. Natália Beňová
odborný referent ŠFRB
tel.: +421 42 465 08 45
e-mail: natalia.benova@puchov.sk

Helena Jakubeková
referent technickej prípravy
tel.: +421 42 465 08 32
e-mail: helena.jakubekova@puchov.sk

Ing. Veronika Hantáková, PhD.
referent odpadového hospodárstva a investičná činnosť
tel.: +421 42 465 08 32
e-mail: veronika.hantakova@puchov.sk

 

Oddelenie dopravy a služieb

Ing. Mgr. Alena Vavrová, PhD.
vedúca oddelenia
tel.: +421 42 465 08 16
e-mail: alena.vavrova@puchov.sk

Miroslava Bajzová
referent cestovného ruchu a obchodu
tel.: +421 42 465 08 17
e-mail: miroslava.bajzova@puchov.sk

Ing. Terézia Luhová
referent bytovej politiky
tel.: +421 42 465 08 17
e-mail: terezia.luhova@puchov.sk

Juraj Drocár
referent dopravy a služieb
tel.: +421 42 465 08 18
e-mail: juraj.drocar@puchov.sk

Vladimír Ozimý
referent dopravy a služieb
tel.: +421 42 465 08 18
e-mail: vladimir.ozimy@puchov.sk

Nadežda Rigová                                                                      
referent predaja city PARK kariet 
mobil: 0908 783 176
e-mail: karty@puchov.sk


 
ÚvodÚvodná stránka