Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Kontakty

Kontakty na MsÚ Púchov

Mestský úrad Púchov

Štefánikova 821/21
020 01  Púchov
e-mail: msu@puchov.sk
fax: +421 42 465 08 26
tel.: +421 42 465 08 31

Adresa určená na plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám: info@puchov.sk
Schránku je možné používať aj na úradnú komunikáciu.

Elektronickú službu "všeobecné podanie" je možné používať prostredníctvom www.slovensko.sk

 

Vážení občania, rôzne oddelenia majú rôzne úradné hodiny, venujte tomu prosím pozornosť.

Úradné hodiny na MsÚ Púchov

Pondelok    7:00 – 15:00
Utorok        7:00 – 14:30
Streda        7:00 – 16:30
Štvrtok       7:00 – 14:30
Piatok        7:00 – 14:30

Stránkové dni sú pondelok, streda a piatok.

 

Úradné hodiny – pokladňa

Pondelok    7:15 – 11:00 a 12:00 – 14:30
Utorok        7:15 – 11:00 a 12:00 – 14:00
Streda        7:15 – 11:00 a 12:00 – 16:00
Štvrtok       7:15 – 11:00 a 12:00 – 14:00
Piatok        7:15 – 11:00 a 12:00 – 14:00

 

Matričný úrad

Pondelok    7:00 – 14:30
Utorok        7:00 – 14:30
Streda        7:00 – 16:30
Štvrtok        nestránkový deň
Piatok         7:00 – 14:30

 

Sekretariát primátora

Božena Sádecká
vedúca sekretariátu
tel.: +421 42 465 08 64
e-mail: sekretariat@puchov.sk

Marián Ondrička
asistent primátora
tel.: +421 42 465 08 34
e-mail: marian.ondricka@puchov.sk

JUDr. Eva Kvocerová
poradca primátora a odborný pracovník majetkovoprávnej agendy
tel.: +421 42 465 08 19
e-mail: eva.kvocerova@puchov.sk

 

Útvar hlavného kontrolóra

Ing. Marta Kavecká
hlavný kontrolór
tel.: +421 42 465 08 42
e-mail: marta.kavecka@puchov.sk

Ing. Zuzana Brindzová, PhD.
odborný referent kontroly
tel.: +421 42 465 08 42
e-mail: zuzana.brindzova@puchov.sk

 

Prednosta

 

Kancelária prednostu

Ing. Ivana Mikušcová
verejné obstarávanie a grantové projekty
tel.: +421 42 465 08 36
e-mail: ivana.mikuscova@puchov.sk

Ing. Jana Vondrová
referent grantových projektov a administratívnych prác
tel.: +421 42 465 08 41
e-mail: jana.vondrova@puchov.sk

Ing. Daniela Drábiková
referent grantových projektov a administratívnych prác
tel.: +421 42 465 08 24
e-mail: daniela.drabikova@puchov.sk

Peter Barančík
správca IT siete
tel.: +421 42 465 08 40
e-mail: peter.barancik@puchov.sk

 

Oddelenia mestského úradu

Právno-organizačné oddelenie

Mgr. Bc. Radoslav Machan
vedúci oddelenia
tel.: +421 42 465 08 33
e-mail: radoslav.machan@puchov.sk

Mgr. Juraj Škripec
právnik
tel.: +421 42 465 08 42
e-mail: juraj.skripec@puchov.sk

Ing. Jana Savarová
matrika
tel.: +421 42 465 08 88
e-mail: jana.savarova@puchov.sk

Eva Drahniaková
matrika
tel.: +421 42 465 08 88
e-mail: eva.drahniakova@puchov.sk

Martina Blahová Krásna
podateľňa a pokladňa
tel.: +421 42 465 08 29
e-mail: martina.blahova@puchov.sk

Andrea Hradňanská
evidencia obyvateľov
tel.: +421 42 465 08 22
e-mail: andrea.hradnanska@puchov.sk

Ing. Martin Rosina
hlavná pokladňa, evidencia obyvateľov
tel.: +421 42 465 08 15
e-mail: martin.rosina@puchov.sk

Edita Katríková
civilná a požiarna ochrana
tel.: +421 42 465 08 14
e-mail: edita.katrikova@puchov.sk

Emília Palmeová
mzdové účtovníctvo
tel.: +421 42 465 08 38
e-mail: emilia.palmeova@puchov.sk

Ivana Lysá
personalistika
tel.: +421 42 465 08 38
e-mail: ivana.lysa@puchov.sk

Ing. Martina Belásová
referent a koordinátor aktivačných prác
tel.: +421 42 465 08 25
e-mail: martina.belasova@puchov.sk

Ľubica Okrajková
informátor mestského úradu
tel.: +421 42 465 08 31

Vlasta Ciesarová
upratovačka

Mária Kadlecová
upratovačka

Viera Rusnáková
upratovačka

 

Oddelenie školstva a sociálnych vecí

Mgr. Renáta Holáková
vedúca oddelenia
tel.: +421 42 465 08 27
e-mail: renata.holakova@puchov.sk

Mgr. Viera Češková
odborný referent spoločného školského úradu
tel.: +421 42 465 08 48
e-mail: viera.ceskova@puchov.sk

Mgr. Ivana Vančová
odborný referent sociálnych vecí a sociálnych služieb
tel.: +421 42 465 08 35
e-mail: ivana.vancova@puchov.sk

Mária Hořelicová
referent sociálnych vecí a sociálnych služieb
tel.: +421 42 465 08 49
e-mail: maria.horelicova@puchov.sk

Mgr. Lenka Krásna
referent sociálnych vecí a sociálnych služieb
tel.: +421 42 465 08 49
e-mail: lenka.krasna@puchov.sk

Mgr. Martina Sisková
referent pre kultúru, ZPOZ, správa Župného domu
tel.: +421 42 465 08 43
e-mail: martina.siskova@puchov.sk

Vlasta Kozáková
referent pre PAM materských škôl
tel.: +421 42 465 08 43
e-mail: vlasta.kozakova@puchov.sk

 

Ekonomické oddelenie

Ing. Lucia Pružinská
vedúca oddelenia
tel.: +421 42 465 08 65
e-mail: lucia.pruzinska@puchov.sk

Emília Šeptáková
finančný účtovník a rozpočtár
tel.: +421 42 465 08 44
e-mail: emilia.septakova@puchov.sk

Andrea Nosková
finančný účtovník a rozpočtár
tel.: +421 42 465 08 44
e-mail: andrea.noskova@puchov.sk

Ing. Patricia Rumanová
referent vymáhania daňových pohľadávok
tel.: +421 42 465 08 25
e-mail: patricia.rumanova@puchov.sk

Vlasta Derevjaníková
referent miestnych daní – daň z nehnuteľností PO, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje
tel.: +421 42 465 08 21
e-mail: vlasta.derevjanikova@puchov.sk

Bc. Ingrid Belicová
referent miestnych daní – daň z nehnuteľností FO
tel.: +421 42 465 08 21
e-mail: ingrid.belicova@puchov.sk

Janka Cimeráková
referent odpadového hospodárstva a komunálneho odpadu
tel.: +421 42 465 08 12
e-mail: janka.cimerakova@puchov.sk

Juraj Gabčo
referent odpadového hospodárstva a komunálneho odpadu
tel.: +421 42 465 08 12
e-mail: juraj.gabco@puchov.sk

Eva Záborská
referent majetku
tel.: +421 42 465 08 47
e-mail: eva.zaborska@puchov.sk

Monika Loduhová
finančný účtovník MŠ
tel.: +421 42 465 08 47
e-mail: monika.loduhova@puchov.sk

Iveta Körmendyová
referent fakturácie
tel.: +421 42 465 08 47
e-mail: iveta.kormendyova@puchov.sk

Ing. Andrea Veselovská
odborný referent - rozpočtár
tel.: +421 42 465 08 48
e-mail: andrea.veselovska@puchov.sk

 

Oddelenie výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu

Ing. Miroslav Svorada
vedúci oddelenia
tel.: +421 42 465 08 30
e-mail: miroslav.svorada@puchov.sk

Ing. arch. Daniela Šicová
architekt mesta
tel.: +421 42 465 08 28
e-mail: daniela.sicova@puchov.sk

Ing. Ingrid Kováčiková
stavebný úrad
tel.: +421 42 465 08 46
e-mail: ingrid.kovacikova@puchov.sk

Tomáš Kovár
stavebný úrad
tel.: +421 42 465 08 13
e-mail: tomas.kovar@puchov.sk

Michal Kočner
správa nehnuteľného majetku, stavebný úrad
tel.: +421 42 465 08 23
e-mail: michal.kocner@puchov.sk

Mgr. Martina Knížatová
životné prostredie
tel.: +421 42 465 08 45
e-mail: martina.knizatova@puchov.sk

Bc. Natália Beňová
referent ŠFRB
tel.: +421 42 465 08 45
e-mail: natalia.benova@puchov.sk

Helena Jakubeková
technická príprava, reklamné zariadenia
tel.: +421 42 465 08 32
e-mail: helena.jakubekova@puchov.sk

 

Oddelenie dopravy a služieb

Ing. Mgr. Alena Vavrová, PhD.
vedúca oddelenia
tel.: +421 42 465 08 16
e-mail: alena.vavrova@puchov.sk

Miroslava Bajzová
obchod a cestovný ruch
tel.: +421 42 465 08 17
e-mail: miroslava.bajzova@puchov.sk

Ing. Terézia Luhová
referent bytovej politiky
tel.: +421 42 465 08 17
e-mail: terezia.luhova@puchov.sk

Juraj Drocár
doprava, parkovacie automaty
tel.: +421 42 465 08 18
e-mail: juraj.drocar@puchov.sk

Vladimír Ozimý
referent dopravy a služieb
tel.: +421 42 465 08 18
e-mail: vladimir.ozimy@puchov.sk

Parkovacie karty
mobil: 0908 783 176
e-mail: karty@puchov.sk


 
ÚvodÚvodná stránka