Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Infraštruktúra

Elektrifikácia

Zásobovanie mesta elektrickou energiou je realizované prostredníctvom distribučnej sústavy VN a NN siete, ktorej vlastníkom aj správcom je SSE, a.s., Pri Rajčianke 6, 010 01 Žilina. Podrobnejšie informácie o trasách a zariadeniach elekrtickej siete na území mesta budú spracované v rámci nárhu riešenia územného plánu.

 

Plynofikácia

Distribučná sieť plynovodov v dvoch tlakových úrovniach je vo vlastníctve a správe SPP, a.s. – Distribúcia, RSC Sever, Závodská cesta 26, 010 01 Žilina. Informácie o úrovni, stupni a trasovaní plynofikácie mesta budú doplnené v rámci schválenej územnoplánovacej dokumentácie.

 

Voda

Polohu vodovodnej a kanalizačnej siete, dimenzie jednotlivých vodovodných a kanalizačných potrubí, hranice tlakových pásiem, polohu a výdatnosť vodných zdrojov, zariadenia vodovodnej a kanalizačnej siete ako vodojemy, čerpacie stanice, odľahčovacie komory, ČOV, prevádzkuje v meste Púchov Považská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Považská Bystrica. Podrobnejšie informácie budú spracované v rámci nového územného plánu.

 

Telekomunikácie

Diaľkové a miestne telekomunikačné káblové rozvody spadajú pod vlastníctvo Slovak Telekom, a.s., Bratislava. Podrobnejšie informácie o trasovaní a zariadeniach budú spracované v územnoplánovacej dokumentácie.


 

PRIHLÁŠKA remeselníkov na Mikulášsky jarmok 2019

webygroup
ÚvodÚvodná stránka