Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hrozba výbušnín, nález podozrivého predmetu

Činnosť pri hrozbe použitia výbušnín, pri náleze podozrivého premetu či zásielky

Oznámenie (zväčša anonymné) o uložení výbušného systému, bomby alebo nebezpečnej látky, je smerované hlavne do objektov, kde sa nachádza veľké množstvo ľudí. Účelom tohto konania je vyvolanie strachu a paniky. Vždy sa však musí počítať s rizikom, že vyhrážka môže byť uskutočnená a každé oznámenie sa musí brať vážne.

Druhy ohrozenia výbušným nástražným systémom:

 • hrozba použitia výbušniny
 • nález podozrivého predmetu
 • nález bomby

 

Podozrivým predmetom je taký predmet, ktorého umiestnenie, pôvod, vonkajšia forma, majiteľ alebo okolnosti výskytu nie sú známe, prípadne sú podozrivé a je určitý predpoklad, že sa môže jednať o nástražný výbušný systém. Špecifickým podozrivým predmetom sa môžu javiť určité poštové zásielky.

 

Prevzatie podozrivej zásielky

Po prevzatí listu, resp. balíka, zvážte skutočnosti, ktoré vás vedú k názoru, že ide o podozrivú zásielku. Takou môže byť napríklad neočakávaná zásielka od neznámeho odosielateľa s podozrivým rukopisom, zapáchajúca zásielka alebo zásielka s podozrivým obsahom. Po otvorení môže podozrenie vyvolať sypká hmota, neznámy predmet alebo výhražný text.


Čo robiť po prevzatí podozrivej zásielky?

 • podozrivú zásielku neotvárajte a netraste s ňou,
 • zásielku uložte do igelitového alebo iného vhodného obalu,
 • opustite miestnosť, umyte si ruky a udalosť nahláste na linku tiesňového volania 112, alebo na telefónne čísla 158 a 150.

 

Bomba - nástražný výbušný systém je systém, ktorý tvorí výbušný predmet, výbušná alebo zápalná látka, resp. pyrotechnický prvok a prvky funkčnej iniciácie. Obal väčšinou ukrýva pravý účel takéhoto predmetu.

 

Čo robiť pri hrozbe použitia výbušniny?

 • zachovať pokoj, jednať rýchlo a rozhodne,
 • snažiť sa získať pravdivé informácie a zapísať presné znenie oznámenia – ak bolo vykonané, t.j. vyhrážanie, oznam – o uložení výbušniny v objekte,
 • udržať volajúceho čo najdlhšie na linke, získať doplňujúce informácie, príp. sa snažiť volajúceho od jeho úmyslu odvrátiť (všímať si charakteristiku hlasu, spôsob vyjadrovania sa volajúceho a zvukov v pozadí),
 • volať Políciu SR 158 alebo HaZZ 150 alebo jednotné európske číslo tiesňového volania 112,
 • nedotýkať sa podozrivého predmetu,
 • informovať nadriadeného pracovníka a aj prípadného správcu budovy,
 • vyčkať na ďaľšie inštrukcie od bezpečnostných zložiek,
 • otvoriť okná a dvere – nebezpečenstvo úrazu sklom, zníži sa tým účinok príp. výbuchu,
 • urýchlene opustiť ohrozenú budovu a premiestniť sa do bezpečných priestorov,
 • pri evakuácii vziať so sebou všetky osobné veci (doklady, kreditné karty, peniaze, kľúče),
 • nedovoliť prienik zvedavcov na miesto ohrozenia.

 


 

PRIHLÁŠKA remeselníkov na Mikulášsky jarmok 2019

webygroup
ÚvodÚvodná stránka