Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Finančná podpora pri narodení dieťaťa

AKO SI UPLATNIŤ FINANČNÚ PODPORU PRI NARODENÍ DIEŤAŤA

Mesto Púchov poskytuje finančnú podporu pri narodení dieťaťa za účelom hmotnej podpory a pomoci pri výkone rodičovských práv a povinností manželom, ako rodičom dieťaťa, matkám žijúcim v partnerskom vzťahu bez uzatvorenia manželstva, osamelým matkám a ovdoveným matkám, alebo otcom, tiež osobe, ktorej bolo dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti a to za podmienok, ktoré sú ustanovené v Zásadách podpory mladých rodín v Meste Púchov zo dňa 31.5.2011, schválené Uznesením MsZ č. 36/2011 a upravené Doplnkom č.1 k Zásadám podpory mladých rodín v Meste Púchov, schválené MsZ č.129/2015, s účinnosťou dňa 11.12.2015.

Táto finančná podpora je dobrovoľná jednorazová pomoc Mesta Púchov, ktorá sa poskytuje z rozpočtu mesta schváleného mestským zastupiteľstvom.

Na poskytnutie finančnej podpory nie je právny nárok.

O finančnú podporu v zmysle zásad je potrebné požiadať písomne do šesť mesiacov odo dňa narodenia dieťaťa.

 

Žiadateľ finančnej podpory môže byť:

 • matka dieťaťa, ktorá dieťa porodila a zabezpečuje dieťaťu osobnú starostlivosť, otec dieťaťa, ktorý zabezpečuje dieťaťu osobnú starostlivosť
 • obaja rodičia, ktorí zabezpečujú dieťaťu osobnú starostlivosť
 • rodič, ktorý má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia  súdu
 • osoba, ktorej bolo dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti

 

Podmienky priznania finančnej podpory:

 1. Dieťa žiadateľa má v meste Púchov trvalý pobyt
 2. Žiadateľ má v meste Púchov trvalý pobyt po dobu najmenej 6 mesiacov pred narodením dieťaťa
 3. Podmienku dĺžky trvalého pobytu 6 mesiacov nemusí spĺňať ten žiadateľ, ktorý preukáže vlastníctvo k bytu, alebo rodinnému domu v meste Púchov, najneskôr však jeden deň pred narodením dieťaťa
 4. Nárok na priznanie finančnej podpory na to isté dieťa vzniká iba raz
 5. Žiadateľ nemá ku dňu podania žiadosti finančný ani majetkový záväzok voči mestu, alebo jeho obchodnej spoločnosti, združeniu, či inej organizácii
 6. Žiadateľ si riadne plní povinnosti rodiča

 

Výška  finančnej podpory pri narodení dieťaťa predstavuje:

 • na jedno dieťa, ktoré sa matke narodilo ako prvé: 100 €
 • na jedno dieťa, ktoré sa narodilo matke ako ďalšie: 66 €
 • ak sa súčasne narodili matke prvýkrát dve alebo viac detí, je výška finančnej podpory na každé novonarodené dieťa 100 €
 • ak sa súčasne narodili matke dve a viac detí, ale nie ako prvé, je finančná podpora na každé novonarodené dieťa 66 €

 

Tlačivo, ktoré slúži ako žiadosť o podporu pri narodení a podrobné informácie ohľadne uplatnenia si podpory, možno získať prostredníctvom internetovej stránky Mesta Púchov, resp. osobne pri evidencii trvalého pobytu dieťaťa priamo na MsÚ Púchov, č. dverí 5.

Prílohou žiadosti musí byť aj fotokópia rodného listu dieťaťa.

 

Kontakt 

Mgr. Ivana Vančová
tel.: +421 42 465 08 35
e-mail: ivana.vancova@puchov.sk

Lenka Jamborková
referent sociálnych vecí a sociálnych služieb
tel.: +421 42 465 08 35
e-mail: lenka.jamborkova@puchov.sk

 


 

PRIHLÁŠKA remeselníkov na Mikulášsky jarmok 2019

webygroup
ÚvodÚvodná stránka