Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Doprava

Mesto Púchov v súčasnosti rieši dopravný systém. Stred mesta odľahčila malá kruhová križovatka a ďalšia pri supermarkete Lidl. Dopravu v meste Púchov významne ovplyvnil diaľničný privádzač Púchov – Beluša.

 

Najdôležitejšími dopravnými spojeniami sú:

 • diaľničný privádzač na diaľnicu D1 (Bratislava – Žilina), vzdialenosť od hlavného mesta je 160 km, hodina a štvrť cesty autom,
 • cesta I/49 – spojenie na Zlín, Vsetín (Česká republika),
 • železničná trať Bratislava – Košice, súčasť medzinárodného PAN-európskeho koridoru Balt – Jadran,
 • letiská Žilina – Hričov, Trenčín – vojenské letisko, medzinárodné letiská Bratislava (165 km), Viedeň (211 km).

 

Mesto Púchov je priamo napojené na diaľnicu D1 prostredníctvom diaľničného privádzača, ktorý v súčasnosti končí na križovatke ciest I/49 a II/507 pri Makyte. Diaľničný privádzač je vedený v trase cesty I/49. Sieť miestnych komunikácií na území mesta Púchov tvoria všeobecne prístupné a užívané komunikácie. Miestne komunikácie v meste Púchov I. až IV. triedy spolu tvoria 59,2 km. Prieťahy ciest prvej a druhej triedy cez mesto tvoria základ komunikačnej kostry mesta. V mesiaci apríl 2007 bol vykonaný dopravný prieskum na križovatkách cesty I/49 a II/507 a na križovatke Komenského a Štefánikovej. Zloženie dopravného prúdu vyznieva jednoznačne v prospech osobných vozidiel, ktoré tvoria 81 % podiel. Cyklisti predstavujú 11 %, nákladné vozidlá 5 % a autobusy 3% z celkového počtu zaznamenaných vozidiel. Najvyššie intenzity boli na križovatkách zaznamenané v popoludňajších hodinách.

 

Pre zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v meste Púchov je potrebné:

 • aktívne pôsobenie na urbanizačný rozvoj mesta za účelom odstránenia nadmerného premiestňovania osôb a nákladov,
 • zvýšenie prepravnej práce cestou mestskej hromadnej dopravy – zvýšenie kvalitatívnej a kvantitatívnej úrovne MHD za účelom zvýšenia operatívnosti dopravnej obsluhy a zníženia jalových kilometrov a zároveň rekonštrukcia stávajúcej technickej základne,
 • zabezpečenie väzby MHD a prímestskej dopravy v rámci koordinovaného systému s cieľom zníženia časových strát cestujúcich pri prestupoch,
 • obmedzenie automobilovej dopravy v obytných zónach a presadzovať vytváranie dopravne tlmených zón,
 • podpora rozvoja nemotorických dopráv (vytváranie peších zón, peších trás, cyklistických trás),
 • riešenie problému statickej dopravy pre zabezpečenie parkovísk a odstavných nárokov obyvateľov a návštevníkov mesta,
 • rozmiestnenie autobusových zástaviek do vybudovaných odstavných plôch,
 • riešenie problému dopravnej nehodovosti a znižovanie negatívnych účinkov dopravy na životné prostredie,
 • budovanie informačných systémov v prepravnom a dopravnom procese.

 

Autobusová doprava

Mestskú autobusovú dopravu (MAD) v Púchove prevádzkuje:
logo
Autobusová doprava Púchov, a.s.
Trenčianska 460
020 01 Púchov
http://www.mhdpuchov.sk/index.php


Cez mesto Púchov sú okrem liniek mestskej hromadnej dopravy vedené aj prímestské a diaľkové linky SAD, a.s., Trenčín.


 

Železničná doprava

vlakPúchov je jedným z významnejších železničných uzlov na Slovensku. Prechádza tadiaľto železničná trať Bratislava – Košice, ktorá je súčasť medzinárodného PAN-európskeho koridoru Balt – Jadran. Významné je prepojenie na Českú republiku – Horní Lideč.

 

Železničná stanica, Trenčianska, 020 01 Púchov
Informácie na tel. č.: +421 42 460 01 60

www.zsr.sk
Vyhľadávanie spojenia: www.slovakrail.sk


 

Letecká doprava

Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s.

Z hľadiska dostupnosti leteckej dopravy najbližšie medzinárodné letisko k mestu Púchov sa nachádza v Bratislave, vzdialené od Púchova 165 km.

ďalšie informácie: www.letiskobratislava.sk
 

 

Ďalšie významné letiská:

medzinárodné letisko Poprad-Tatry, 187 km od Púchova
ďalšie informácie: www.airport-poprad.sk

letisko Piešťany, 75 km od Púchova
ďalšie informácie: www.airport-piestany.sk

letisko Slávnica-Bolešov (bezmotorové lietadlá), 17 km od Púchova
ďalšie informácie: www.akdubnica.sk

letisko Žilina – Hričov (nízkokapacitné lietadlá), 37 km od Púchova
ďalšie informácie: www.letisko.sk


 

Cyklistická doprava

Cez mesto Púchov prechádza úsek Vážskej cyklomagistrály, ktorá je jednou z najvýznamnejších nadregionálnych cyklistických ciest na Slovensku. Malé cyklotrasy sa nachádzajú na sídlisku Sedlište a na nábreží Váhu kde sú vedené v súbehu s cyklistickou magistrálou rekreačno-odpočinkového charakteru. Okolie Púchova ponúka dobré možnosti na rekreačnú cyklistiku, vzhľadom na prírodné danosti mesta Púchov a okolia. Spoločným problémom všetkých miestnych komunikácií je nedostatočne riešené vedenie cyklistickej dopravy na území mesta.


 

Statická doprava

V statickej doprave je riešenie zložité predovšetkým v lokalitách s vysokou intenzitou zástavby. Deficit parkovacích miest je možné riešiť budovaním podzemných parkovacích státí. Ďalšou možnosťou vytvorenia dodatočných parkovacích miest je zjednosmernenie vybraných mestských komunikácií.


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka