Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Doprava

Mesto Púchov v súčasnosti rieši dopravný systém. Stred mesta odľahčila malá kruhová križovatka a ďalšia pri supermarkete Lidl. Dopravu v meste Púchov významne ovplyvnil diaľničný privádzač Púchov – Beluša.

 

Najdôležitejšími dopravnými spojeniami sú:

 • diaľničný privádzač na diaľnicu D1 (Bratislava – Žilina), vzdialenosť od hlavného mesta je 160 km, hodina a štvrť cesty autom,
 • cesta I/49 – spojenie na Zlín, Vsetín (Česká republika),
 • železničná trať Bratislava – Košice, súčasť medzinárodného PAN-európskeho koridoru Balt – Jadran,
 • letiská Žilina – Hričov, Trenčín – vojenské letisko, medzinárodné letiská Bratislava (165 km), Viedeň (211 km).

 

Mesto Púchov je priamo napojené na diaľnicu D1 prostredníctvom diaľničného privádzača, ktorý v súčasnosti končí na križovatke ciest I/49 a II/507 pri Makyte. Diaľničný privádzač je vedený v trase cesty I/49. Sieť miestnych komunikácií na území mesta Púchov tvoria všeobecne prístupné a užívané komunikácie. Miestne komunikácie v meste Púchov I. až IV. triedy spolu tvoria 59,2 km. Prieťahy ciest prvej a druhej triedy cez mesto tvoria základ komunikačnej kostry mesta. V mesiaci apríl 2007 bol vykonaný dopravný prieskum na križovatkách cesty I/49 a II/507 a na križovatke Komenského a Štefánikovej. Zloženie dopravného prúdu vyznieva jednoznačne v prospech osobných vozidiel, ktoré tvoria 81 % podiel. Cyklisti predstavujú 11 %, nákladné vozidlá 5 % a autobusy 3% z celkového počtu zaznamenaných vozidiel. Najvyššie intenzity boli na križovatkách zaznamenané v popoludňajších hodinách.

 

Pre zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v meste Púchov je potrebné:

 • aktívne pôsobenie na urbanizačný rozvoj mesta za účelom odstránenia nadmerného premiestňovania osôb a nákladov,
 • zvýšenie prepravnej práce cestou mestskej hromadnej dopravy – zvýšenie kvalitatívnej a kvantitatívnej úrovne MHD za účelom zvýšenia operatívnosti dopravnej obsluhy a zníženia jalových kilometrov a zároveň rekonštrukcia stávajúcej technickej základne,
 • zabezpečenie väzby MHD a prímestskej dopravy v rámci koordinovaného systému s cieľom zníženia časových strát cestujúcich pri prestupoch,
 • obmedzenie automobilovej dopravy v obytných zónach a presadzovať vytváranie dopravne tlmených zón,
 • podpora rozvoja nemotorických dopráv (vytváranie peších zón, peších trás, cyklistických trás),
 • riešenie problému statickej dopravy pre zabezpečenie parkovísk a odstavných nárokov obyvateľov a návštevníkov mesta,
 • rozmiestnenie autobusových zástaviek do vybudovaných odstavných plôch,
 • riešenie problému dopravnej nehodovosti a znižovanie negatívnych účinkov dopravy na životné prostredie,
 • budovanie informačných systémov v prepravnom a dopravnom procese.

 

Autobusová doprava

Mestskú autobusovú dopravu (MAD) v Púchove prevádzkuje:
logo
Autobusová doprava Púchov, a.s.
Trenčianska 460
020 01 Púchov
http://www.mhdpuchov.sk/index.php


Cez mesto Púchov sú okrem liniek mestskej hromadnej dopravy vedené aj prímestské a diaľkové linky SAD, a.s., Trenčín.


 

Železničná doprava

vlakPúchov je jedným z významnejších železničných uzlov na Slovensku. Prechádza tadiaľto železničná trať Bratislava – Košice, ktorá je súčasť medzinárodného PAN-európskeho koridoru Balt – Jadran. Významné je prepojenie na Českú republiku – Horní Lideč.

 

Železničná stanica, Trenčianska, 020 01 Púchov
Informácie na tel. č.: +421 42 460 01 60

www.zsr.sk
Vyhľadávanie spojenia: www.slovakrail.sk


 

Letecká doprava

Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s.

Z hľadiska dostupnosti leteckej dopravy najbližšie medzinárodné letisko k mestu Púchov sa nachádza v Bratislave, vzdialené od Púchova 165 km.

ďalšie informácie: www.letiskobratislava.sk
 

 

Ďalšie významné letiská:

medzinárodné letisko Poprad-Tatry, 187 km od Púchova
ďalšie informácie: www.airport-poprad.sk

letisko Piešťany, 75 km od Púchova
ďalšie informácie: www.airport-piestany.sk

letisko Slávnica-Bolešov (bezmotorové lietadlá), 17 km od Púchova
ďalšie informácie: www.akdubnica.sk

letisko Žilina – Hričov (nízkokapacitné lietadlá), 37 km od Púchova
ďalšie informácie: www.letisko.sk


 

Cyklistická doprava

Cez mesto Púchov prechádza úsek Vážskej cyklomagistrály, ktorá je jednou z najvýznamnejších nadregionálnych cyklistických ciest na Slovensku. Malé cyklotrasy sa nachádzajú na sídlisku Sedlište a na nábreží Váhu kde sú vedené v súbehu s cyklistickou magistrálou rekreačno-odpočinkového charakteru. Okolie Púchova ponúka dobré možnosti na rekreačnú cyklistiku, vzhľadom na prírodné danosti mesta Púchov a okolia. Spoločným problémom všetkých miestnych komunikácií je nedostatočne riešené vedenie cyklistickej dopravy na území mesta.


 

Statická doprava

V statickej doprave je riešenie zložité predovšetkým v lokalitách s vysokou intenzitou zástavby. Deficit parkovacích miest je možné riešiť budovaním podzemných parkovacích státí. Ďalšou možnosťou vytvorenia dodatočných parkovacích miest je zjednosmernenie vybraných mestských komunikácií.


 

PRIHLÁŠKA remeselníkov na Mikulášsky jarmok 2019

webygroup
ÚvodÚvodná stránka