Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Domový a bytový fond

Jednou zo základných charakteristík životnej úrovne obyvateľstva je úroveň bývania. Pôsobí na celkový životný štýl obyvateľstva, ovplyvňuje úroveň reprodukcie pracovných síl. Jej vývoj úzko súvisí s rastom počtu obyvateľstva, jeho štruktúrou a rozmiestnením.

Väčšina bytového fondu bola vybudovaná v 70-tych a 80-tych rokoch 20. storočia ako súčasť komplexnej bytovej výstavby spojenej s rozvojom gumárenského a odevného priemyslu. V roku 2011 bolo v meste Púchov postavených 6684 bytov.

 

Počet postavených bytov v meste podľa typu budovy (SODB 2011)

Obdobie výstavby bytov Byty podľa typu budovy (Spolu) Byty v nebytových budovách Byty v bytových budovách Byty v budovách s jedným bytom Byty v budovách s dvoma bytmi Byty v budovách s troma alebo viac bytmi
pred r. 1919 21 0 21 21 0 0
1919 - 1945 157 0 157 112 4 41
1946 - 1960 701 0 701 285 26 390
1961 - 1970 1 050 0 1 050 273 18 759
1971 - 1980 1 680 1 1 679 169 24 1 486
1981 - 1990 1 722 0 1 722 169 14 1 539
1991 - 2000 368 0 368 90 2 276
2001 - 2005 243 0 243 88 2 153
od r. 2006 315 0 315 48 0 267
Nezistené 427 0 427 352 8 67
SPOLU 6 684 1 6 683 1 607 98 4 978

 

Trvalo obývané domy vykazujú priaznivú vekovú štruktúru. Od veku bytov čiastočne závisia aj všetky ostatné charakteristiky, počínajúc veľkosťou, až po ich technické vybavenie. Bývanie a jeho úroveň patria k dôležitým aspektom celkových životných podmienok obyvateľstva. Byt neplní iba materiálnu funkciu prirodzených potrieb rodiny ako základnej jednotky spoločnosti, ale zároveň je výraznou zložkou kultúrneho štandardu obyvateľstva a v nemalej miere aktívne pôsobí na regeneráciu ľudí.

 

Obyvateľstvo podľa typu obydlia (SODB 2011)

Obyvateľstvo podľa typu obydlia Muži Ženy Spolu
Obyvatelia bytu 8 323 8 908 17 231
Obyvatelia kolektívneho obydlia 199 302 501
Bezdomovci 205 119 324
Nezistené 69 75 144
SPOLU 8 796 9 404 18 200

 


 

PRIHLÁŠKA remeselníkov na Mikulášsky jarmok 2019

webygroup
ÚvodÚvodná stránka