Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Domáca opatrovateľská služba

Domáca opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná občanovi, ktorý pre svoj zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti alebo pri kontakte so spoločenským prostredím. Opatrovateľská služba môže byť poskytnutá občanovi, ktorého zdravotné postihnutie, resp. zdravotný stav je natoľko vážny, že potrebuje pri vyššie spomínaných úkonoch pomoc inej osoby.

Opatrovateľskú činnosť mesto poskytuje 72 opatrovaným a zabezpečuje ju 47 opatrovateliek.

Pri zavedení opatrovateľskej služby sa uzatvára medzi opatrovaným občanom a Mestom Púchov zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby, kde je uvedený rozsah poskytovanej služby v hodinách a výška úhrady za úkony opatrovateľskej služby, ktorú klient uhrádza podľa svojho príjmu.

 

Kontakt

 

Mgr. Lenka Krásna
tel.: +421 42 465 08 49
e-mail: lenka.krasna@puchov.sk

Ing. Janka Harnádková
referent sociálnych vecí a sociálnych služieb
tel.: +421 42 465 08 49
e-mail: janka.harnadkova@puchov.sk


 

Formulár na stiahnutie

Ekonomicky oprávnené náklady v opatrovateľskej službe za rozpočtový rok 2018

Ekonomicky oprávnené náklady v opatrovateľskej službe za rozpočtový rok 2017

webygroup
ÚvodÚvodná stránka