Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dočasné (trvalé) dopravné značenie

Dočasné (trvalé) dopravné značenie

Mesto Púchov v zmysle § 13 odst. 4 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, zastúpené primátorom mesta, ako príslušný cestný správny orgán (ďalej len správny orgán) podľa § 3 odst. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení zmien a doplnkov vydáva povolenie na osadenie dočasného (trvalého) dopravného značenia na miestnej komunikácie na základe žiadosti o určenie dočasného (trvalého) dopravného značenia, ktorá musí obsahovať náležité údaje a potrebné prílohy.

 

Doklady

  • tlačivo – žiadosť o povolenie k osadeniu dočasného (trvalého) dopravného značenia
  • projekt organizácie dopravy, resp. projekt dočasného (trvalého) dopravného značenia schválený OR PZ ODI Považská Bystrica
  • súhlas vlastníka (ak sa práce realizujú na cudzom pozemku)

 

Poplatok

  • bez poplatku

 

Kontakt

Juraj Drocár
tel.: +421 42 465 08 18
e-mail: juraj.drocar@puchov.sk
kancelária: č. dverí 12, prízemie vľavo

 

Súvisiace predpisy

  • § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
  • vyhláška MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Platné znenie zákonov môžete nájsť na www.slov-lex.sk


 

PRIHLÁŠKA remeselníkov na Mikulášsky jarmok 2019

webygroup
ÚvodÚvodná stránka