Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Daň za psa

Daň za psa

Daňové priznanie podáva vlastník alebo držiteľ psa staršieho ako 6 mesiacov. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

Od platenia dane za psa sú oslobodení držitelia preukazu ZŤP / ZŤPS.

 

Potrebné doklady

  • držiteľ preukazu ZŤP / ZŤPS je povinný tento preukaz predložiť k nahliadnutiu a predložiť jeho fotokópiu ku žiadosti
  • v prípade zániku daňovej povinnosti je daňovník povinný predložiť doklad od veterinára a vrátiť evidenčnú známku psa

 

Kontakt

Vlasta Derevjaníková
tel.: +421 42 465 08 21
e-mail: vlasta.derevjanikova@puchov.sk

 

Súvisiace predpisy

  • zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
  • VZN č. 3/2014 o miestnych daniach pre mesto Púchov            

 

Platné znenie zákonov môžete nájsť na www.slov-lex.sk


 

Formulár na stiahnutie

PRIHLÁŠKA remeselníkov na Mikulášsky jarmok 2019

webygroup
ÚvodÚvodná stránka