Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Voľby do VÚC 2017

Voľby do VÚC 2017Oznamujeme, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28.06.2017, rozhodnutím č. 166/2017 Z. z., vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu
4. novembra 2017.

 

Kontakt

Mgr. Bc. Radoslav Machan
tel.: +421 42 465 08 33
e-mail: radoslav.machan@puchov.sk

Edita Katríková
tel.: +421 42 465 08 14
e-mail: edita.katrikova@puchov.sk

adresa na doručovanie žiadostí: volby@puchov.sk


 

Informácie pre voliča


 

Okrskové volebné komisie

Okrsková volebná komisia je zriadená na celé volebné obdobie. Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva vo volebnom obvode, súčasťou ktorého je volebný okrsok, jedného člena a jedného náhradníka. Lehota na doručenie oznámenia sa končí 5.októbra 2017.  Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.


Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje
a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možo doručovať písomnosti, 
b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
c) meno, priezvisko a podpis osoby
1. oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany,
2. oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej                 pečiatky, ak ide o koalíciu.
 
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť:
a) v listinnej forme na adresu Mestský úrad v Púchove, ul. Štefánikova 821/21,         02001 Púchov alebo 
b) elektronicky na adresy: volby@puchov.sk, radoslav.machan@puchov.sk alebo       edita.katrikova@puchov.sk
 


 

Volebné okrsky a volebné miestnosti

Na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov utvára primátor mesta volebné okrsky a určuje volebné miestnosti. Volebný okrsok sa utvára tak, aby zahŕňal spravidla 1 000 voličov. V meste Púchov na vykonanie volieb bolo vytvorených týchto 18 okrskov:

 

Dnes má službu:

Schneider
Okružná 1,
02001 Púchov

ďalšie dni

Nedeľa 24.9. - 30.9.
Schneider
Okružná 1,
02001 Púchov
Nedeľa 24.9.
Na starom námestí
Pod Lachovcom 1727/55,
020 01 Púchov
042/4710 962
webygroup
ÚvodÚvodná stránka