Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Pridelenie bytu

Žiadosť o pridelenie bytu

K žiadosti potrebujeme:

 • doniesť vyplnenú žiadosť o pridelenie bytu
 • v žiadosti o pridelenie nájomného bytu je potrebné doložiť:
  • potvrdenie zamestnávateľa o výške priemerného mesačného príjmu, u samostatne zárobkovej osoby výpis z daňového priznania fyzickej osoby alebo potvrdenie o výške dôchodku za posledný kalendárny rok pred podaním žiadosti
  • u žiadateľov o bezbariérový nájomný byt posudok o tom, že žiadateľ alebo člen rodiny je občanom s ťažkým zdravotným postihnutím

 

Upozornenie - kritéria pre prideľovanie mestských bytov:

Žiadateľ:

 • nemá vlastný byt, rodinný dom, družstevný byt, príp. nie je stavebníkom rodinného domu resp. bytu, má trvalé bydlisko v meste, prípadne pracuje v meste, je fyzickou osobou, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, resp. nadobudla plnoletosť uzavretím manželstva, za účelom riešenia svojich bytových problémov
 • býva v zdravotne závadnom byte alebo zdravotne nevhodnom byte
 • ktorému bolo rozhodnutím súdu zrušené právo užívať byt po rozvode manželstva alebo na základe rozhodnutia súdu z iného dôvodu
 • je sociálne odkázaným a nemôže si bytovú situáciu riešiť iným spôsobom 
 • do zoznamu uchádzačov nebude žiadateľ zaradený v prípade, že v žiadosti uvedie nepravdivé údaje
 • v prípade dodatočného zistenia nepravdivých údajov v žiadosti žiadateľa zaradeného do zoznamu uchádzačov, bude zo zoznamu vyradený

 

Nájomné byty postavené z prostriedkov ŠFRB:

 • mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu, neprevyšuje trojnásobok životného minima a nie je nižší ako jedenapolnásobok životného minima vypočítaného pre nájomcu a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, pritom mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberá
 • žiadateľ je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe osobitného predpisu
 • žiadatelia majú trvalý pobyt, alebo sú zamestnaní na území mesta Púchov a nie sú vlastníkom bytu, rodinného domu, nie sú stavebníkmi rodinného domu alebo bytu

 

Poplatky:

 • bez poplatku 

 

Formulár na stiahnutie

Žiadosť o pridelenie bytu

 
Zásady prideľovania mestských bytov

 

dnes je: 20.9.2017

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

Dnes má službu:

Schneider
Okružná 1,
02001 Púchov

ďalšie dni

Nedeľa 24.9. - 30.9.
Schneider
Okružná 1,
02001 Púchov
Nedeľa 24.9.
Na starom námestí
Pod Lachovcom 1727/55,
020 01 Púchov
042/4710 962
webygroup
ÚvodÚvodná stránka