Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Povolenie na kolaudáciu vodnej stavby a osobitné užívanie vôd

Povolenie na kolaudáciu vodnej stavby a osobitné užívanie vôd

Ako vybaviť povolenie na kolaudáciu vodnej stavby a osobitné užívanie vôd

  • Mesto Púchov v prenesenom výkone štátnej vodnej správy povoľuje užívanie studne a odber podzemných vôd pre fyzickú osobu
  • žiadateľ musí predložiť vyplnenú žiadosť (návrh na kolaudáciu)

 

Zoznam príloh k žiadosti

  • prehlásenie stavebného dozora o skutočnosti, že studňa je realizovaná v súlade s projektovou dokumentáciou
  • správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške el. zariadenia
  • 1 ks projektovej dokumentácie vodnej stavby označenej pečiatkou pri stavebnom povolení

 

Poplatky

  • správny poplatok 20 €

 

Kontakt

Mgr. Martina Knížatová
tel.: +421 42 465 08 45
mobil: 0905815376
e-mail: martina.knizatova@puchov.sk

 

Súvisiace právne predpisy

  • zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

 

Platné znenie zákonov môžete nájsť na www.slov-lex.sk


 

Formulár na stiahnutie

Návrh na kolaudáciu vodnej stavby

 

dnes je: 18.1.2018

meniny má: Bohdana

Hlasovanie žihadielko

Dnes má službu:

Schneider
Okružná 1,
02001 Púchov

ďalšie dni

Sobota 20.1.
Dentur L
M.R. Štefánika 810,
020 01 Púchov
Sobota 20.1.
Pri fontáne
Moyzesova 1866/2,
020 01 Púchov
Nedeľa 21.1.
Na starom námestí
Pod Lachovcom 1727/55,
020 01 Púchov
042/4710 962
webygroup
ÚvodÚvodná stránka